Det här med postkapitalism

Nyligen rullade Uber ut ”carpooling” i Kina och utrycker det hela väldigt tydligt. Det är en tydlig idé om ett bättre system med nätverksrealiteten som kärna och en vision som inte verkar få plats i den traditionellt kapitalistiska beskrivningen.

“When people can push a button and get a ride in minutes, they are less likely to drive themselves,” Uber said in a blog post. “Instead of 30 people using their own cars, you have one car serving them all.”

SvD publicerade i dagarna ett debattinlägg om hur Uber utmanar inte bara taxibranschen utan hela välfärdsstaten. Uber som utmanat det stelbenta, med en självbild som kan beskrivas som en logistikplattform men som nog drar det hela ännu längre, till en teknikplattform. En teknikplattform för delningsekonomin i stort. Denna tekniska aspekt av samhällstransformationen möter samtidigt värderingar och attityder som mer än gärna svänger åt det mer solidariska hållet när befintliga system krackelerar, vilket vi väl kan säga att de i hög grad gör just nu (igen).

Välfärdsstaten alltså? Vart är det på väg? Bilden som målas är tveklöst stor och komplex. Postkapitalism?

”But a different path has opened up. Collaborative production, using network technology to produce goods and services that only work when they are free, or shared, defines the route beyond the market system. It will need the state to create the framework – just as it created the framework for factory labour, sound currencies and free trade in the early 19th century. The postcapitalist sector is likely to coexist with the market sector for decades, but major change is happening.”

Det skrevs nyligen om en ny bok på temat (postkapitalism), hos The Guardian. Väl värt att läsa och reflektera över. Hur långt tror vi denna utvecklingen kan gå? Vad är omöjligt och vad är snarare högst troligt? Det mest intressanta är kanske hur författaren målar upp en bild av samexisterande, kompletterande, system. Inte vad vi så ofta vill göra, nämligen leka med tanken antingen/eller.

Vad tänker du? Addera mer än gärna dina tankar.