Fokus på kundvärde

Det låter som en kliché, kundvärde. Men med alla möjligheter som bjuds idag, är det lätt att gå vilse bland det som betyder mest. Kundens upplevda värde.

flickr @kgnixer (CC)
flickr @jordoncooper (CC)

Utveckla samtliga delar av köpprocessen

Hur konsumenter tänker, beter sig och köper våra produkter är vital kunskap. Vi behöver veta vilka behov som ger upphov till efterfrågan av våra produkter och tjänster, hur konsumenten söker information och hur tungt denna väger i köpbeslutet. Allt detta för att anpassa vad vi erbjuder, hur vi kommunicerar samt vilka kanaler vi väljer och när. Vi hjälper dig öka hävstångseffekten av dina investeringar.

Kontakta oss

Konceptutveckling med fokus på kundnytta

Vad för unik nytta och värde skapar din produkt eller tjänst för din målgrupp? Allt för många företag saknar svaret på denna till synes enkla fråga. Konsekvensen blir ofta ett större behov av marknadsföring men sämre effekt. Vi hjälper dig hitta dessa fördelar samt testa dem mot olika segment av marknaden.

Kontakta oss

Hur scenarios kan ge dig fördelar

Framtiden är osäker och därför finns det omöjligen bara en framtid. HowCom hjälper företag och organisationer att måla upp och beskriva möjliga scenarios, och följaktligen strategier, som sänker den inneboende risken med en osäker framtid. Ur ett affärs- och marknadsperspektiv är detta viktigare än någonsin givet den revolutionerande digitalisering vi genomgår. Och snabbare kommer det gå.

Se även Digitalisering

Vi guidar varumärken

Driver varumärkesassociationerna värde? Är medielanskapet förvirrande? Vi guidar varumärken.

Varumärke

Att förstå hur ditt varumärke påverkar beteenden är A och O. Speciellt när TV-reklam är klickbar, 18 tabbar är öppna och alla är publicister. Så se till att förstå grunden du bygger ifrån och kontexten du lever i.

Läs mer

Digitalisering

Världen är inte digital, den är sammankopplad. Det innebär en ny logik och flera möjligheter till värdeskapande genom att sammanfläta affärsutveckling, marknadsföring, media och försäljning. Vi har metoderna.

Läs mer

Media

1962 använde sig Marshall McLuhan av begreppet Global Village. Science fiction tänkte de flesta. Sedan dess har vi hunnit chockeras, reflektera och omvärdera hur vi bäst använder media. Låt oss hjälpa dig hitta rätt förhållningssätt.

Läs mer

Affärsutveckling

Media och kommunikation är ett verktyg för att få varumärke och människor att mötas. Ett värde ska upplevas och en affär byggas. Vårt framgångsrika område affärsutveckling, grundas på insikt kring kundvärde och marknadskrafter.

Läs mer

Utveckla affären?

Fredrik Lundgren ansvarar för området affärsutveckling. Är du nyfiken på hur vi hjälper kunder bortom mediestrategi? Ring eller maila.

fredrik.lundgren@howcom.se
+46 70 317 35 53

Kontakta oss