AFFÄRS-UTVECKLING

 

Det låter som en kliché,kundvärde.
Men med alla möjligheter som bjuds idag, är det lätt att gå vilse bland det som betyder mest. Kundens upplevda värde.

 
 
Shopping.png

Utveckla samtliga delar av köpprocessen

Hur konsumenter tänker, beter sig och köper våra produkter är vital kunskap. Vi behöver veta vilka behov som ger upphov till efterfrågan av våra produkter och tjänster, hur konsumenten söker information och hur tungt denna väger i köpbeslutet. Allt detta för att anpassa vad vi erbjuder, hur vi kommunicerar samt vilka kanaler vi väljer och när. Vi hjälper dig öka hävstångseffekten av dina investeringar.


Konceptutveckling med fokus på kundnytta

Vad för unik nytta och värde skapar din produkt eller tjänst för din målgrupp? Allt för många företag saknar svaret på denna till synes enkla fråga. Konsekvensen blir ofta ett större behov av marknadsföring men sämre effekt. Vi hjälper dig hitta dessa fördelar samt testa dem mot olika segment av marknaden.

USP.png

Direction.png

Hur scenarios kan ge dig fördelar

Framtiden är osäker och därför finns det omöjligen bara en framtid. HowCom hjälper företag och organisationer att måla upp och beskriva möjliga scenarios, och följaktligen strategier, som sänker den inneboende risken med en osäker framtid. Ur ett affärs- och marknadsperspektiv är detta viktigare än någonsin givet den revolutionerande digitalisering vi genomgår. Och snabbare kommer det gå.


Utveckla affären?

Fredrik Lundgren ansvarar för området
affärsutveckling. Är du nyfiken på hur vi hjälper
kunder bortom mediestrategi? Ring eller maila.

fredrik.lundgren [at] howcom.se
+46 70 317 35 53