Dashboard

”Genom vår dashboard har vi ständig tillgång till uppdaterad information, oavsett vilken kanal den kommer ifrån. Vi sparar tid och gör det lättare för fler att fatta beslut utifrån data.”
  • Skapar förutsättningar för proaktivt arbete

  • Samlar och visualiserar data från flera källor

  • Gemensam bild av nuläge

  • Ständigt uppdaterade och relevanta mått

  • Tidsbesparing (färre personer, mindre tid)

  • Tillgänglighet

  • Varningsklocka/Indikation på hur vi mår

  • Följa KPI/måltal (tillgängliggör)

 

Dashboard1.png
 
Dashboard.png