Ekonometri

With Mixed Market Modelling we can derive the level of expected base-sessions/applications over time and compare the result with the amount generated by media presence.

The Baseline constitutes the volume of sessions/applications separated from all marketing effects and includes trend, seasonality(s), product-/brand development, as well as, impact from external factors and competitors.

 

1. Mixed Marketing Model (Direkta effekter)

» Faktiska kampanjeffekter och resultat
» Skapa förväntningar och mål för kommande kampanjer
» Optimering av tryck och timing per medieslag
» Jämförelse och utvärdering av budskap i kommunikationen
» Short-run ROI
» Underlag för budget allokering

1 & 2. Mixed Marketing Model + Brand Equity (Totala mediebilden)

» Effekterna av varumärkesbyggande insatser
» Stöd vid långsiktig målsättning för varumärket samt fastställande av relevanta KPI:er
» Prognoser utifrån medieplan & budget på årsbasis
» Total ROI

3. Totala egna affären & Omvärld

»Kartläggning av samtliga faktorer med påverkan på målvariabeln, inkl. extern- samt konkurrenters påverkan
»Grund för taktiska och strategiska beslut
»Input i budgetprocesser
»Test av scenarios på kort och lång sikt
»Resultatdriven affärsutveckling

 

Ekonometri1.png
Ekonometri3.png
Ekonometri4.png