Evolution

Vi arbetar med insiktsfokuserad affärs-, varumärkes- och kommunikationsutveckling.

Vår verktygslåda innehåller både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder, vilket tillåter oss att alltid angripa ditt insiktsbehov (alias utmaning/problem) med det mest effektiva vapnet.

HowCom Evolution är en fullservicebyrå.

Några exempel på vad vi idag hjälper våra kunder med är:

  • Varumärkestracking
  • Segmentering
  • Fokusgrupper
  • Ekonometrisk modellering
  • Dashboards
  • Varumärkespositionering
  • Priskänslighet
  • Test av ny kommunikation
  • Kommunikationseffektivitet
 
Evolution.png
 
 
benjamin-punzalan-253773-unsplash.jpg

Varumärkestracking

»Följ utvecklingen för ditt och dina konkurrenters varumärke
»Justera strategier baserat på konsumentinsikt
»Beslutsunderlag för kommande kampanjer
»Lärdomar på kategorinivå

Alla varumärkestrackingar anpassas efter era behov och önskemål, men några mått som alltid bör vara med är: Kännedom, reklamerinran, brand funnel, attityder, köp och köpintention samt NPS.

» Allt vi mäter ställs mot medieinvesteringar, tidigare nivåer och, om tillgängligt, försäljning/traffic.

matthew-hamilton-202229-unsplash.jpg

Ekonometri

With Mixed Market Modelling we can derive the level of expected base-sessions/applications over time and compare the result with the amount generated by media presence.

The Baseline constitutes the volume of sessions/applications separated from all marketing effects and includes trend, seasonality(s), product-/brand development, as well as, impact from external factors and competitors.

1. Mixed Media Marketing Model

»Faktiska kampanjeffekter och resultat
»Skapa förväntningar och mål för kommande kampanjer
»Optimering av tryck och timing per medieslag
»Jämförelse och utvärdering av budskap i kommunikationen
»Short-run ROI
»Underlag för budget allokering

2. Mixed Marketing Model + Brand Equity (Totala mediebilden)

»Effekterna av varumärkesbyggande insatser
»Stöd vid långsiktig målsättning för varumärket samt fastställande av relevanta KPI:er
»Prognoser utifrån medieplan & budget på årsbasis
»Total ROI

3. Totala egna affären & Omvärld

»Kartläggning av samtliga faktorer med påverkan på målvariabeln, inkl. extern- samt konkurrenters påverkan
»Grund för taktiska och strategiska beslut
»Input i budgetprocesser
»Test av scenarios på kort och lång sikt
»Resultatdriven affärsutveckling

micaela-parente-550144-unsplash.jpg

Segmentering

”Segmentering utgår från konsumenten och delar in marknadens kunder efter deras behov i kategorin.

Förståelse för vilka behov som driver i marknaden vägleder varumärken kring målgrupper, kommunikationsbudskap och medieinvesteringar.”

 

Kundorientering är att utgå från marknadens behov –
inte sina egna produkter

»Identifierar drivkrafter och bygger målgrupper med olika behov

 

Målgrupper med olika behov har olika utmaningar och potential. Alla varumärke kan inte tillfredsställa alla.

»Kvantifierar målgruppers värde, konkurrensutsatthet, mediavanor m.m.

Vår kunskap om segmenten vägleder effektiv kommunikation!