Dåtid, Nutid, Framtid

Vårt svar på frågan hur mediebyrån levererar värde framöver

Vi kallas fortfarande mediebyrå och vi använder själva ofta beskrivningen. Men i grund och botten tänker vi väldigt mycket på varumärkens roll i livet. Följaktligen lägger vi vår tid på att utveckla vår, och våra kunders, förståelse för varumärken och människor. Det är nyckeln för att skapa kopplingar mellan de två på ett sätt som genererar värde för båda. Inte det mediespecifika som reklamerinran, TRP, impact eller andra medietypiska mått. En rikare bild.

”Just att se, och förstå, helheten är avgörande när kontaktytorna mellan varumärken och individer fragmenteras, samtidigt som digitaliseringen gör att discipliner, ansvarsområden och utmaningar konvergerar.”

Vi har skapat en plats, en blandning kompetenser, en affärsmodell och erbjudande som fungerar i denna nya verklighet. Därför är vi inte 100% bekväma med märkningen mediebyrå.

För även om det arv och den huvudsakliga bransch vi bygger ifrån är media – där startades HowCom – så är det tydligt att detta inte längre är branschen vi ska agera i. Vindarna har inte slumpmässigt blåst oss hit. Vi arbetar aktivt med denna förflyttning. Vi har en tydlig vision och en konkret strategi för formandet och utvecklingen av HowCom.

Här är vi nu

HowCom består dels av mediebyrån. En extremt kompetent fullservicebyrå med mycket erfarna personer utgör den kärna som krävs för att hantera allt från förhandling, strategi, planering och uppföljning. Sedan har vi HowCom Evolution, med fokus på affärsutveckling, research och insiktsarbete inom marknad, varumärke och kommunikation. Tillsammans lever vi efter devisen ”1 miljon möjligheter, inte 1 miljon i mediebudget”.

  • Vi är 17 personer med ett effektivt nätverk.
  • Vi är inte pigga på auditerade medieupphandlingar, det blir fel från början.
  • Mediaprovision – nej tack. Se ovan.
  • ⅓ av HowCom arbetar med research och insikter
  • Vi arbetar gärna med organisationer som accepterar att utmaningen idag är komplex, och ser det som fantastiska möjligheter
  • Digitalisering betyder så mycket mer än media och digitala kanaler – vi hjälper våra kunder med processer och metoder för att se innebörden och agera proaktivt
  • Vi arbetar aktivt med affärsutveckling

Utvecklingen fortsätter.

Ska vi ses?

Hör gärna av dig till Stefan Zetterberg, vi träffas gärna och talar om dina utmaningar och möjligheter.

stefan.zetterberg@howcom.se
+46 70 979 89 30

Kontakta oss