Segmentering2.png

Segmenterning

”Segmentering utgår från konsumenten och delar in marknadens kunder efter deras behov i kategorin.

Förståelse för vilka behov som driver i marknaden vägleder varumärken kring målgrupper, kommunikationsbudskap och medieinvesteringar.”

Kundorientering är att utgå från marknadens behov –
inte sina egna produkter

» Segmenteringen identifierar drivkrafter och bygger målgrupper med olika behov

Målgrupper med olika behov har olika utmaningar och potential. Alla varumärke kan inte tillfredsställa alla.

»Segmenteringen kvantifierar målgruppers värde, konkurrensutsatthet, mediavanor m.m.

Marknadsplanen kan byggas med utgångspunkt i målgruppernas behov, potential och utmaningar.

Segmentering3.png