Kundresan "uppdaterad"

finding_the_way_mpa-1500x992.jpg

För många av oss är vikten av förståelse för kundresan tydlig.

McKinsey gjorde för ett gäng år sedan ett ordentligt jobb med att kartlägga och formulera dess olika stadier på ett sätt som fick många att i grunden, just som det här beskrivs i den senaste ”uppdateringen”, omvärdera de trattar och tidslinjer Kotler med flera skapade och som vi under lång tid har förhållit oss till.

I samband med att konkurrensen ökar för dagens företag och att samhället, och inte minst konsumtionen av media, blir mer och mer fragmenterad så känns det som ett smart drag att uppdatera sig kring hur vi ska förhålla oss till konsumenter och de olika möjligheterna som kan tydliggöras i en kartläggning av konsumentlivscyklerna. Just det kan vi ta del av i en av McKinsey’s senaste publikationer.

Samma resa och samma hållplatser, men landskapet har förändrats.

Unna dig. - The new battleground for marketing-led growth